Otvárame podpornú skupinu pre mladých LGBT+ ľudí

Podporná skupina je určená pre mladých ľudí vo veku 16 až 30 rokov, ktorí žijú v Košiciach a okolí a bude sa konať 2x mesačne. Účasť v podpornej skupine je anonymná, dobrovoľná a k ničomu nezaväzuje. Účasť na stretnutiach podpornej skupiny je bezplatná, stretnutia sa budú konať pod vedením skúsenej psychologičky.

Podporná skupina je bezpečný priestor, kde sa budeme rozprávať na témy, ktoré sú pre vás dôležité. Je to miesto, kde môžete hovoriť o svojich potrebách, ťažkostiach, zdieľať svoje obavy, trápenia, ale aj pozitívne zážitky v skupine s ľuďmi z LGBT+ komunity. Podporná skupina bude zameraná predovšetkým na posilnenie silných stránok, schopností zvládať životné situácie podľa svojich predstáv, posilňovanie prijímania samého seba a na osobnostný rast.
 
Prostredníctvom rozhovoru, hier a iných techník sa pozrieme na život z rôznych uhlov pohľadu, budeme skúmať príbehy (osobné, príbehy komunity i celej spoločnosti vo vzťahu k LGBT+ ľuďom), budeme skúmať to, ako si vytvárame príbehy o našich vlastných životoch a o sebe v snahe podporiť tie, v ktorých sa nám žije dobre.
 
V prípade záujmu zúčastniť sa stretnutí podpornej skupiny, kontaktuje nás najprv emailom: iskoumalova@kpc.sk, alebo telefonicky: 0907 274 761.
 
Kde: Výmenník Obrody, Košice Kedy: vo vybrané soboty od 16:00 do 18:00
 
Termíny stretnutí podpornej skupiny v roku 2017: 19.8.2017, 26.8.2017, 2.9.2017, 16.9.2017, 7.10.2017, 21.10.2017, 4.11.2017, 11.11.2017, 2.12.2017, 9.12.2017
 
 
Projekt Dúhové komunity je realizovaný s podporou Nadácie pre deti Slovenska a jej grantového programu Hodina deťom. Je realizovaný o.z. Saplinq v rámci vznikajúceho komunitno-poradenského centra PRIZMA.