Pracoviská Košického poradenského centra


Košice

Kontakt: info@kpc.sk

Levice

Kontaktná osoba

Spolupráca s inými organizáciami v Košiciach


Poslaním Košického poradenského centra je podpora duševného zdravia dospelých, detí a celých rodín v Košiciach a okolí. Momentálne sa venujeme najmä poskytovaniu individuálnych, párových a rodinných konzultácií, organizovaniu kurzov a prednášok pre verejnosť. Okrem toho oslovujeme aj iné organizácie za účelom spolupráce v skvalitňovaní starostlivosti o duševné zdravie ľudí žijúcich v Košiciach a v okolí najmä v zmysle poskytovania bezplatných konzultácií ľuďom v hmotnej núdzi.

Do spolupráce sa v minulosti zapojili:

Saplinq – komunitné a poradenské centrum pre LGBT komunitu v Košiciach

Arcidiecézna charita Košice
Anonymní Alkoholici – AA Košice

Sídlo


Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast, o.z.
Tomášikova 23
04001, Košice

IČO 42107431
DIČ 2023025708
Stanovy občianskeho združenia.

Štatutárna zástupkyňa