Bezpečná vzťahová väzba a jej dôležitosť pre zdravý vývin vášho dieťaťa – časť prvá

Tehotenstvo, pôrod a začínajúce rodičovstvo je novým, veľmi zaujímavým a intenzívnym obdobím v živote človeka. Prináša mnoho radostných chvíľ, očakávaní ale i obáv a neistoty. Nadchádzajúci rodičia si kladú mnoho otázok a vypočujú si mnoho rád a odporúčaní od svojich rodičov, príbuzných a priateľov o tom, ako správne dieťa vychovávať,

Čítať

Generácia zručných multitaskerov. Pohľad neurovied.

Digitálna generácia Súčasné deti sú prvou generáciou detí, ktorých celý vývin prebieha v dobe plnej informačnej a technologickej explózie. Dnešní škôlkari a prváci sa narodili v čase ľahko dostupného vysokorýchlostného internetu (na Slovensku cca od roku 2008) do doby informačnej explózie, četujúcim rodičom, využívajúcim smartfóny a tablety pre seba, ale

Čítať

Liečba jesenných depresií (pre časopis Lekárnik 10/2012)

Čo sa rozumie pod pojmom “jesenná depresia”? Jesenná depresia (odborne sezónna afektívna porucha) je názov pre skupinu psychických a somatických príznakov ako sú únava, nedostatok energie, depresívna nálada, zmeny v apetíte a podobne. Ako vyplýva z jej názvu, vyskytuje sa v súvislosti s ročnými cyklami, primárne je viazaná na úbytok

Čítať