ilustracny obrazokilustracnyilustilustr

Workshop: Strom života

V marci sa uskutočnil prvý z rady workshopov – Strom života, ktoré sú zamerané na prácu na sebe. Prostredníctvom jedinečného a inšpiratívneho prístupu sme hovorili o našom živote spôsobom, ktorý nás robí silnejšími a inšpiruje nás k novému pohľadu na samého seba. V priestoroch Košického poradenského centra sme prežili príjemné

kurz1kurz2kurz3kurz4

Prenatálny vývin a bezpečná vzťahová väzba v Bráne k deťom

V spolupráci s organizáciou Brána k deťom pravidelne organizujeme kurzy pre verejnosť na témy prenatálneho vývinu a bezpečnej vzťahovej väzby. V roku 2016 sme ich zorganizovali niekoľko a pre stály záujem ich plánujeme realizovať naďalej. Prihlásiť sa môžete cez webovú stránku organizácie Brána k deťom (Košice).

img_20160118_104345img_20160118_104402img_20160118_104507img_20160118_104513

Bezpečná vzťahová väzba a rodičovstvo v Haligande

V roku 2016 sme zorganizovali viacero prednášok na tému vzťahovej väzby, jednou z nich bola aj prednáška v Haligande v Košiciach. Stretli sme sa s mamičkami, ktoré navštevujú toto centrum a rozprávali sa o vzťahovej väzbe, rodičovstve a výchove.

imgp3932imgp3926imgp3931

Scitlivovací tréning v oblasti LGBT problematiky

V spolupráci s organizáciami Saplinq a Transfúzia sme v novembri 2016 a v januári 2017 v Košiciach absolvovali dva scitlivovacie tréningy v LGBT, špecificky transrodovej, problematike. Ako pomáhajúce pracovníčky a pracovníci potrebujeme rozumieť ľuďom, ktorí vyhľadávajú našu pomoc. Preto sa učíme od iných odborníkov a odborníčok, ktorí dlhodobo pracujú s