O důvěře ve vlastní osud

1. January 1970


Ďakujeme za váš záujem o kurz "O důvěře ve vlastní osud".
Pre úspešné prihlásenie prosím zašlite email s vašimi kontaktnými údajmi (celé meno, adresa, telefonický a mailový kontakt) a názvom kurzu, ktorý ste si vybrali na adresu: iskoumalova@kpc.sk. Ďalšie informácie a pokyny obdržíte emailom.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!