Vitajte na stránkach Košického poradenského centra a jeho pracovísk!

Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast je združenie odborníčok a odborníkov v oblasti duševného zdravia, ktorých spája systemický prístup pre prácu s ľuďmi. Poradenské centrum vzniklo v roku 2009 v Košiciach a v priebehu ďalších rokov založilo niekoľko ďalších alokovaných pracovísk v ďalších slovenských mestách. Odborníčky a odborníci KPC sa venujú práci s dospelými a deťmi, poradenstvu, prevencii, terapii a rôznym ďalším spôsobom práce s duševnými ťažkosťami, životnými problémami, práci na osobnostnom raste a podobne. Poskytujeme osobné konzultácie jednotlivcom, párom a rodinám, organizujeme preventívne vzdelávanie a kurzy pre mládež, rodičov a laických záujemcov a záujemkyne o osobnostný rast. Od roku 2009 sme bezplatne poskytli pomoc aj mnohým najmä sociálne znevýhodneným ľuďom na celom Slovensku nielen formou osobnej konzultácie, ale taktiež prostredníctvom emailového poradenstva a skype konzultácií. 

BEZPLATNÉ psychologické poradenstvo ľuďom s LGBT identitou, ich príbuzným a iným dôležitým osobám v ich živote

KPC v spolupráci s organizáciou Saplinq, ktorá buduje Komunitné a poradenské centrum pre LGBT ľudí v Košiciach, poskytuje bezplatné konzultácie ľuďom s LGBT identitou, ich rodinám, rodičom, partnerom a partnerkám, učiteľom a priateľom, ktorí sú v kontakte s ľuďmi s LGBT identitou, prajú si lepšie porozumieť ich potrebám a prežívaniu, prípadne potrebujú hovoriť o svojich ťažkostiach, obavách a potrebách v tejto súvislosti. Viac informácií nájdete v sekcii Naša pomoc

Objednajte sa na konzultáciu na našich pracoviskách

Ak potrebujete pomoc, môžete sa objednať na konzultáciu u Vami vybranej pracovníčky, resp. pracovníka podľa miesta Vášho bydliska. Nájdete nás v Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici, Michalovciach, Prešove, Rožňave a v LeviciachV sekcii O nás nájdete stručný popis odborného zamerania každého člena/členky nášho združenia. 

Navštívte naše kurzy a prednášky

Pozývame vás na kurzy a prednášky zamerané na rozvoj osobnostného rastu, zvýšenie informovanosti o duševných ťažkostiach a ich prekonávaní a prehĺbenie zručností v oblasti komunikácie, vzťahov k iným ľuďom i k sebe a podobne. Kurzy  a prednášky nájdete v sekcii Kurzy. Svojou koncepciou sú zamerané na širokú laickú verejnosť.

Podporte OZ KPC cez Dobromat.sk

Nákupom cez Dobromat – nákup, ktorý pomáha prispejete niekoľko percent z výšky sumy vášho nákupu nášmu občianskemu združeniu. Ďakujeme vám!