Vitajte na stránkach Košického poradenského centra a jeho pracovísk!

Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast je združenie odborníčok a odborníkov v oblasti duševného zdravia, ktorých spája systemický prístup pre prácu s ľuďmi. Poradenské centrum vzniklo v roku 2009 v Košiciach a v priebehu ďalších rokov založilo niekoľko ďalších alokovaných pracovísk v ďalších slovenských mestách. Aktuálne združuje 14 odborníkov a odborníčok, ktoré/í sa venujú práci s dospelými a deťmi, poradenstvu, prevencii, terapii a rôznym ďalším spôsobom práce s duševnými ťažkosťami, životnými problémami, práci na osobnostnom raste a podobne. Poskytujeme osobné konzultácie jednotlivcom, párom a rodinám, organizujeme preventívne vzdelávanie a kurzy pre mládež, rodičov a laických záujemcov a záujemkyne o osobnostný rast. Od roku 2009 sme bezplatne poskytli pomoc aj mnohým najmä sociálne znevýhodneným ľuďom na celom Slovensku nielen formou osobnej konzultácie, ale taktiež prostredníctvom emailového poradenstva.

Objednajte sa na konzultáciu na našich pracoviskách

Ak potrebujete pomoc, môžete sa objednať na konzultáciu u Vami vybranej pracovníčky, resp. pracovníka podľa miesta Vášho bydliska. Nájdete nás v Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici, Michalovciach, Prešove, Rožňave a v LeviciachV sekcii O nás nájdete stručný popis odborného zamerania každého člena/členky nášho združenia. Platby za konzultácie sa realizujú vo forme členského príspevku občianskemu združeniu Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast a sú použité na činnosť vyplývajúcu z poslania občianskeho združenia.

Navštívte naše kurzy a prednášky

Pozývame vás na kurzy a prednášky zamerané na rozvoj osobnostného rastu, zvýšenie informovanosti o duševných ťažkostiach a ich prekonávaní a prehĺbenie zručností v oblasti komunikácie, vzťahov k iným ľuďom i k sebe a podobne. Kurzy  a prednášky nájdete v sekcii Kurzy. Svojou koncepciou sú zamerané na širokú laickú verejnosť.

Podporte OZ KPC cez Dobromat.sk

Nákupom cez Dobromat – nákup, ktorý pomáha prispejete niekoľko percent z výšky sumy vášho nákupu nášmu občianskemu združeniu. Ďakujeme vám!