Vitajte na stránkach Košického poradenského centra!

Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast je združenie odborníčok a odborníkov v oblasti duševného zdravia, ktorých spája systemický prístup pre prácu s ľuďmi. Poradenské centrum vzniklo v roku 2009 v Košiciach a v priebehu ďalších rokov založilo niekoľko ďalších alokovaných pracovísk v ďalších slovenských mestách. Odborníčky a odborníci centra sa venujú preventívnej konzultačnej a prednáškovej činnosti, organizujú vzdelávanie, kurzy a workshopy pre mládež, rodičov a laických záujemcov a záujemkyne o osobnostný rast. Od roku 2009 sme bezplatne poskytli pomoc aj mnohým najmä sociálne znevýhodneným ľuďom na celom Slovensku nielen formou osobnej konzultácie, ale taktiež prostredníctvom emailového poradenstva a skype konzultácií. 

Akým témam sa venujeme?

Ľuďom, ktorí sa rozhodli vyhľadať našu pomoc ponúkame možnosť pozrieť sa spoločne na ich život rešpektujúcim a posilňujúcim spôsobom. Spoločne hľadáme riešenia, možnosti ako trápenie rozpustiť a mať svoj život viac vo svojich rukách. Je to pomoc k sebapomoci. Klientom neponúkame rady, ani návody, vnímame ľudí ako expertov a expertky na svoj život, veríme, že všetko, čo pre riešenie svojich ťažkostí potrebujú, už majú. Veríme, že ľudia majú mnohé schopnosti, zručnosti a silné stránky, ktoré im doposiaľ pomáhali žiť svoj život a prekonať aj náročnejšie chvíle. Veríme, že aj malá zmena podnieti ďalšie zmeny v živote žiaducim smerom.

Podporujeme rodičov pri rôznych druhoch výchovných problémov v predškolskom i školskom veku a pri dospievaní. Venujeme sa napr. “neposlúchaniu”, či iným ťažkostiam v správaní, ale aj konfliktom a napätiam (pri plnení rôznych úloh v domácnosti, v škole a pod). Pomáhame rodičom “podržať”  deti, keď prechádzaju ťažkými situáciami (vstup do školy, rozchody rodičov, zmeny v živote dieťaťa a rodiny, strata blízkeho človeka a pod.). Poradenstvo orientujeme prednostne na podporu rodiča a na jeho posilnenenie rodičovských kompetencií, podporujeme tiež zapojenie dieťaťa do riešenia problémov.

Venujeme sa tiež problematike vzťahovej väzby. Pomáhame rodičom pochopiť potreby dieťaťa a vytvárať pre ne možnosť utvoriť si bezpečnú vzťahovú väzbu k matke, otcovi, starým rodičom a iným dôležitým osobám v ich živote.

Pre pracovnú aj osobnú pohodu je dôležitá sebarealizácia ako aj psychohygiena. V prípade ťažkostí vyplývajúcej z nadmernej pracovnej záťaže či pocitu vyhorenia Vám ponúkame konzultácie ohľadom zvládania, riešenia situácie, zmeny.